Over VIB

De vereniging biedt al meer dan 127 jaar ervaring als netwerkvereniging en is ontstaan binnen Rijkswaterstaat. De tijd heeft ons echter ingehaald: een goed netwerkbeheer staat of valt met samenwerking tussen alle partijen die zich met infra bezighouden: rijk, gemeenten, waterschappen, provincies, Prorail, Schiphol en nog vele anderen.
 
Stukje geschiedenis
In 1894 is de vereniging opgericht onder de naam Vereniging van Opzichters van den Rijkswaterstaat. Later werd de naam gewijzigd in Vereniging van Waterstaatkundig Ambtenaren van Rijkswaterstaat ( VWAR). In 2011 is de naam weer gewijzigd in Vereniging van Infrabeheerders ( VIB), dit omdat de vereniging het lidmaatschap ook openstelde voor leiding- en richtinggevende functionarissen in de publieke sector waar Rijkswaterstaat mee samenwerkt.
Binnen de VIB kunnen ervaringen over actuele onderwerpen in de wereld van infrabeheer worden uit gewisseld, je kunt er met collega’s sparren om  je product te verbeteren, kortom met een groep van zoveel mogelijk verschillende infrabeheerders kun je tot  een optimaal beheer komen. Daarom is de VIB op zoek naar nieuwe leden.
 
Wordt lid 
Bent u werkzaam in een bepalende, sturende of beslissende rol in de wereld van het infrabeheer? Wordt lid!
 
Doelstelling van de VIB
De VIB wil een netwerk bieden voor functionarissen in de sector infrabeheer. Ook wil de VIB kennis bieden op het gebied van beheer, project-, verkeers- en watermanagement van de infrastructuur. Daarnaast wil de VIB de kameraadschappelijke geest binnen de groep van infrabeheerders bevorderen.
 
De VIB  realiseert dit door het organiseren van bijeenkomsten, voordrachten en symposia en door te functioneren als platform waarop de leden kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en door het uitgeven van het tijdschrift OTAR ( sinds 1915)
 
Lidmaatschap ABFR
Leden van de VIB die werkzaam zijn of zijn geweest bij Rijkswaterstaat kunnen lid worden van de Afdeling Belangenbehartiging Functionarissen Rijkswaterstaat ( ABFR). Deze vereniging is in 2011 opgericht en is aangesloten bij de CMHF.