Nieuws

04/03/2014 - 20:27
In dit nummer:   Duurzaam uit de crisis “De bouwsector kan met het SER Energieakkoord de weg uit crisis vin- den.” Dat stellen Teun Bokhoven en Monique van Eijkelenburg van de Duurzame Energie Koepel. Zij voor- zien een sterke groei van duurzame energie.   Natuurvriendelijke oevers De oevers van de Maas mogen weer natuurlijk worden.
04/03/2014 - 20:25
Lancering website Op 11 april 2014 wordt tijdens de algemene ledenvergadering van de VIB de nieuwe website met het nieuwe logo van de VIB en de ABFR gepresenteerd. De nieuwe website en het nieuwe logo passen in het vernieuwingsprogramma waar de VIB druk mee bezig is.  Kijk ook op www.VIB-infra.nl. Deze website is ook geschikt en goed leesbaar op uw iPad, tablet of smartphone.
04/03/2014 - 00:00
Beste collega's,   Vrijdag jl hebben we een bezoek gebracht aan het Ruimte voor de Rivier project "Veur Lent". De 'flessehals' in de bocht bij Nijmegen wordt door het landinwaarts verleggen van rivierdijk aan de rechteroever van de Waal weggenomen.