Nieuws

28/04/2014 - 00:00
De vakbonden w.o. CMHF hebben, in nauwe samenwerking met de GOR-RWS intensief overleg met RWS gevoerd om de plaatsingsprocedure vorm te geven. Deze afspraken zijn formeel vastgelegd in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO).   In eerdere mails informeerden we jullie over de stand zaken.
23/04/2014 - 08:52
Even voorstellen  …   Sinds 11 april 2014 mag ik mij voorstellen als de voorzitter van de Vereniging ABFR. Mijn naam is Berend Klok en op dit moment werkzaam bij het Programma Versobering en Efficiency.
23/04/2014 - 08:45
Onze volgende themabijeenkomst is op donderdag 22 mei 2014. Het onderwerp is LCC- Life Cycle Costing. Met de toepassing van LCC wordt gestreefd naar het optimaal benutten van de beschikbare gelden voor aanleg en onderhoud. Binnenkort zal de flyer worden toegestuurd voor deze bijeenkomst. De bijeenkomst begint om 16.00 uur.