Nieuws

28/04/2014 - 00:00
De vakbonden w.o. CMHF hebben, in nauwe samenwerking met de GOR-RWS intensief overleg met RWS gevoerd om de plaatsingsprocedure vorm te geven. Deze afspraken zijn formeel vastgelegd in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO).   In eerdere mails informeerden we jullie over de stand zaken.
28/04/2014 - 00:00
In dit nummer: Tunnels Maastunnel Rotterdam De Maastunnel (de Noord-Zuidverbinding) in het hart van de Havenstad, is toe aan een grootschalige renovatie. Daarnaast moet de tunnel ook worden aangepakt om aan de eisen van de vernieuwde wet Tunnelveiligheid te voldoen.  Westerscheldetunnel Voor de bouw en exploitatie van deze toltunnel werd in 1998 een overheids-NV opgericht.
23/04/2014 - 08:52
Even voorstellen  …   Sinds 11 april 2014 mag ik mij voorstellen als de voorzitter van de Vereniging ABFR. Mijn naam is Berend Klok en op dit moment werkzaam bij het Programma Versobering en Efficiency.