Verslag werkbezoek Traverse Dieren

woensdag, 6 juli, 2016 - 21:34

 
 
Vrijdag 1 juli 2016 heeft de afdeling Apeldoorn i.s.m. de Provincie Gelderland een werkbezoek georganiseerd aan het infrastructuur project Traverse Dieren in Dieren. Max Schurink (projectmanager), Frank Montanus (omgevingsmanager opdrachtgever) en Wilco Zeilmaker (omgevingsmanager opdrachtnemer) hebben in de mooie ambiance van wijngaard Hof te Dieren uitleg gegeven over het project.
 
 

 

Traverse Dieren omvat, kort gezegd, de reconstructie van de N348 door het dorp Dieren om de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming weer naar een maatschappelijk acceptabel nivo te tillen. Inhoudelijk betreft het een wegverlegging over ca. 1 kilometer, een verdiepte ligging over zo’n 400 meter, reconstructie van de bestaande route door Dieren, een kruispuntvergroting bij de aansluiting met de N786 en een onderdoorgang onder de spoorlijn Arnhem Zutphen in de N786. De grote uitdaging is om het verkeer en de omgeving zo min mogelijk te hinderen tijdens de bouw. Maar dat is een grote opgave. De weg loopt dwars door Dieren en zal dat ook blijven doen. Bewoners, bedrijven en scholen zullen tijdens de reconstructie van deze route gebruik moeten blijven maken omdat er geen alternatief is. Een omlegging rond Dieren is niet mogelijk omdat Dieren ligt omsloten door Natura 2000 gebieden (Veluwezoom) en de rivier de IJssel met haar uiterwaarden.

 

 

Er is dan ook veel ‘uit de kast’ getrokken om de verkeersstromen tijdens de bouw intensief te monitoren en bij te sturen als nodig.

 

Op dit moment worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In augustus zullen de eerste verkeersfaseringen op straat worden gezet en gaan de weggebruiker en omwonenden de start van het werk duidelijk merken. Halverwege 2018 moet het werk gereed zijn. Er is dan zo’n €100 miljoen verspijkerd. Het budget komt voor ongeveer de helft van het Rijk. Het meeste daarvan is geld dat als compensatie is vrijgemaakt als gevolg van het niet doorgaan van de Noordtak van de Betuweroute (besluit uit 1999). Het overige Rijksgeld is o.a. ‘ontsnipperingsgeld’ dat wordt besteed aan het herstellen van de historische lanenstructuur van het landgoed Hof te Dieren en de wegverlegging hier ter plaatse. De rest van het budget is afkomstig van de provincie Gelderland en de Gemeente Rheden.

 

Het is een boeiend project met een grote complexiteit op ‘postzegelformaat’.

 

Nadat we ook buiten een kijkje hebben genomen bij de eerste proefboringen voor het maken van diepwanden, t.b.v. aanleg van de verdiepte wegligging, genieten we met elkaar van een lunch en sluiten af. We hebben afgesproken om, nadat het project gereed gekomen is, nog een keer terug te komen om te horen en te zien hoe dit project is verlopen en wat we er van (hebben) kunnen leren.

Dick Ottevanger (1 juli 2016)